Styrelse

Ordförande
Claes Jakobsson, claes (at) surfar.nu

Kassör/sekreterare
Erwan Lemonnier, erwan (at) lemonnier.se

Ledamot
Johan Viklund, johan.viklund (at) gmail.com